De keuze uit verschillende soorten riet

U wist misschien al wel dat u keuze heeft uit verschillende soorten riet, maar misschien niet wat de verschillende voordelen en nadelen zijn. Wij legen u graag wat meer uit over de verschillende soorten riet en welke soort voor u wellicht de beste keuze is.

Waar komt de beste riet vandaan?

PHRAGMITES AUSTRALIS is de Latijnse naam van riet, hetgeen ‘schutting uit het zuiden’ betekent. Overal waar water en land samenkomen is riet te vinden, want kieskeurig is het gewas niet. Wij als rietdekkersbedrijf daarentegen zijn wél kieskeurig, want niet alle soorten riet zijn even geschikt om een rieten dak mee te dekken. Het maakt nogal een verschil of riet in zoet of zout water heeft gestaan en welke ondergrond het riet heeft gehad (kleigrond, laagveen of zandgrond).

Onze voorkeur gaat altijd uit naar zoetwater riet met taaie harde vezel en rechte, onbeschadigde en gladde stengels. Zoutwater riet is gevoelig voor schimmels en zijn vaak korter en grover van structuur in vergelijking met riet uit zoetwater.

Het beste riet voor dakbedekking is overigens niet altijd het “fijnste” riet. Het is over het algemeen wel zo dat het resultaat mooier is na het dekken met fijn riet, maar voor een gezond en duurzaam dak is grover riet een betere optie. Het riet kan dan meer ademen en slaat minder snel dicht, waardoor de levensduur van het rieten dak langer is.

Nederland rietland

Riet is typisch een gewas dat veel te vinden in is Nederland. Tegenwoordig kennen wij nog zo’n tienduizend hectare rietland. De helft hiervan wordt regelmatig geoogst. Regelmatig maaien en afvoeren van het riet is een belangrijke voorwaarde voor het behoud van het rietland als element van het Nederlandse landschap.

De oudst bekende rietgebieden in Nederland zijn: de oevers van de Friese meren; de waarden bij Makkum; de veengaten in het Noordwesten van Overijssel bij Kalenberg en Wanneperveen en De Wieden van Giethoorn, het Naardermeer en de Nieuwkoopse- en Vechtse plassen. In de natuurgebieden in de polders wordt ook regelmatig riet van goede kwaliteit geoogst. Ons riet komt voornamelijk uit De Wieden.

Wij zorgen voor het beste riet

Al het riet dat wij verwerken wordt persoonlijk uitgezocht en geselecteerd. Het riet wordt geoogst van december tot mei. Om u van de beste kwaliteit riet te voorzien kopen wij in de periode maart tot juli de beste soorten riet in, zodat wij het gehele jaar door (ook in de winterperiode) verzekerd zijn van goed riet. U begrijpt dat dit consequenties heeft voor de vierkante meter prijs. Wij zullen misschien een paar euro extra moeten rekenen in m2, maar staan wel garant voor goed riet.