De levensduur van een rieten dak

Evenals de kosten van een rieten dak, is ook de levensduur van een rieten dak aan bepaalde factoren onderhevig. Bij Rietdekkersbedrijf H.J. Straver zorgen wij voor goed opgeleide en ervaren rietdekkers, waardoor de levensduur van uw rieten dak al een stuk langer wordt. Maar met alleen een goede rietdekker bent u er nog niet. De volgende zaken spelen ook een rol in de uiteindelijke levensduur van uw rieten dak:

 1. de hellingshoek van het dak in combinatie met de lengte van het dakvlak;
 2. de gekozen onderconstructie van het dak;
 3. de toegepaste details op het dak;
 4. de ligging, hoeveelheid wind, zon en bomen rond het pand;
 5. de oriëntatie t.o.v. de zon (noord- of zuidkant);
 6. het vakmanschap van de rietdekker;
 7. het soort riet dat is gebruikt;
 8. het gepleegde onderhoud, de mate van ‘afsluiting’ van het oppervlak.

Als alle bovenstaande factoren gunstig zijn gesteld voor de levensduur, kan uw rieten dak wel zo’n 30 tot 40 jaar meegaan (inclusief regelmatig onderhoud). In de regel geldt altijd: hoe droger het riet, des te langer het riet en dus het rieten dak mee zal gaan.

Vocht is de vijand van het rieten dak

Voor een rieten dak is vocht nadelig voor de levensduur, omdat vocht de kans op schimmel, mos en algen vergroot. Een duurzaam rieten dak begint dus al bij de kwaliteit van de rietteler. Laat hij het riet eerst goed drogen, voordat hij de rietbossen samenbind? Dan scheelt dat aanzienlijk in de levensduur. Ook de plekken op het dak waar de zon goed bij kan komen zullen langer meegaan.
Naast droogte is ook goede ventilatie belangrijk. Als het riet goed kan ‘ademen’, dan is de kans op mos- of algvorming ook een stuk kleiner. De mate van ventilatie is vervolgens weer afhankelijk van de gekozen dakconstructie en de mate waarin het rieten dak is onderhouden en de wind.

Verdere toelichting bepalende factoren

We leggen u graag nog wat uitgebreider uit, wat de rol van elke factor is op de levensduur van het rieten dak. Wij proberen als rietdekkersbedrijf zoveel mogelijk invloed op deze factoren uit te oefenen, zodat u een mooi, droog én duurzaam rieten dak krijgt.

 • De hellingshoek en de lengte van het dakvlak

  Hoe groter de hellingshoek, des te minder de indringdiepte van het hemelwater, des te sneller een rieten dak na een regenbui weer droog is. Het dak van een molen is eerder droog als bijvoorbeeld de bovenkant van een dakkapel. Een minimale hellingshoek van 30° wordt aangeraden.

 • De gekozen onderconstructie

  Huizen worden steeds dampdichter gebouwd. Cementvloeren en dubbel glas in goed sluitende kozijnen laten bijna geen woonvocht meer door. Het dak is dan damptechnisch vaak de zwakste schakel. Een groot deel van het woonvocht “ventileert” dan door het rieten dak naar buiten. Dit is vaak niet schadelijk, het rieten dak voert dit vocht wel af tenzij een slecht drogende buitenkant dit uittreden van het woonvocht belemmerd. De vochttoetreding van binnenuit het huis gaat echter gestaag door, het dak wordt van binnenuit (maar aan de buitenkant) steeds natter. Een rieten dak wat te lang nat blijft vergaat sneller. Dit proces wordt versneld indien mos en algen aanwezig zijn.

 • De toegepaste detail op het dak

  De kilgoten liggen altijd vlakker dan de dakvlakken die zij verbinden, maar voeren een overmaat aan hemelwater af. Kilgoten zijn dus kwetsbaar en zullen altijd minder lang meegaan dan de rest van het dak evenals het riet aan de bovenkant van de dakkapellen. Ons advies is altijd in de killen en op de dakkapellen lang riet te gebruikten met wat grovere structuur, om de levensduur te verlengen. Een zadeldak heeft altijd een onderhoudsgevoelige nokbeëindiging. Dit geldt ook als op de kopgevel een schoorsteen staat. Het riet voor de schoorsteen heeft heel weinig afwatering en verrot daardoor sneller.

 • De ligging, hoeveelheid wind, zon en bomen rond het pand

  Het zal duidelijk zijn dat een rieten dak op een woning midden op een kaal weiland sneller droogt, dan hetzelfde dak, gebouwd op een woning in een bosrijke omgeving. In het laatste geval zullen bomen de vrije toetreding van wind en zonneschijn op en rondom het dak belemmeren. Ons advies is om bomen niet te dicht bij uw woning te planten.

 • De oriëntatie t.o.v. de zon (noord- of zuidkant)

  Door de oriëntatie ten opzichte van de zon zal een zuidkant vrijwel altijd sneller drogen dan de noordkant van het rieten dak. Problemen met de levensduur zullen dan ook meestal op de noordkant het eerst zichtbaar worden.

 • Het vakmanschap van de rietdekker

  Er bestaat altijd verschil in vakmanschap tussen de ene en de andere ambachtsman. Ook kan er verschil bestaan in het kwaliteitsbesef tussen rietdekkersbedrijven. Vaak vertaalt zich dit ook in de prijs van het rieten dak. Hoe meer zorg en aandacht wij besteden aan het maken van een rieten dak, hoe minder vierkante meters er doorgaans per dag worden gemaakt. De prijs per meter zal dan evenredig toenemen. Maar hoe beter een dak gemaakt is, des te langer zal ook de potentiële levensduur van het dak zijn. Omgekeerd geldt ook een goedkoper dak heeft vaak een kortere levensduur. Kortom, alle waar naar zijn geld.

 • Gecertificeerd en gekeurd riet

  Riet is een natuurproduct. Niet alle partijen riet hebben dezelfde levensduur. Er is een objectieve manier om de kwaliteit en dus de potentiële levensduur van een partij riet vast te stellen. In samenwerking met de Vakfederatie Rietsdekkers en het Julius Kuhn Instituut (Duitsland) is er een certificering in leven geroepen. Het is mogelijk om gekeurd riet te kopen of het gekochte riet te laten keuren. Met deze certificering is het mogelijk de garantie op nieuw riet met 5 jaar te verlengen.

  Wij zijn bij de beoordeling van een partij riet afhankelijk van onze kennis en ervaring uit het verleden en ons kwaliteitsbesef. Wij kopen al meer dan 35 jaar rechtstreeks van telers en bij vaste handelaren, zodat wij weten waar het riet vandaan komt. U kunt dan ook met een gerust hart zeggen, dit dak gaat minimaal 25 jaar mee.

 • Het gepleegde onderhoud, de mate van -afsluiting- van het oppervlak

  Hoe beter een rieten dak wordt onderhouden, hoe langer het zal meegaan. Een dak dat is bezaaid met dennennaalden, bladeren of algen zal een langere droogtijd nodig hebben en dus korter meegaan. Goed en tijdig onderhoud zal doorgaans de levensduur meer verlengen, dan de investering in kosten dat doet vermoeden.